info@pakuagram.com : 0 216 803 57 95

Slide background

PAKUAGRAM

KİŞİLİK TESTİ

İNSANI ANLAMAK İÇİN TASARLANDI

Slide background

KENDİNİ TANIMAYA

HAZIR MISIN?

Slide background

ŞİRKETİNİZDE HERKES DOĞRU

POZİSYONDA MI?

Slide background

PTP Nerelerde Kullanılır?

İşe alımda: Doğru kişinin doğru göreve alınması sürecinde.
Yetkinlik analizinde: Mevcut çalışanın iş verimliliğinin değerlendirilme ve gelişiminde.
Yönetici yetiştirme ve geliştirmede:Mevcut yöneticilerin gelişimi, potansiyel yöneticilerin keşfedilmesinde.
Eğitim ihtiyaç analizinde: Çalışanların gelişimi için gerekli olan eğitimlerin doğru bir şekilde belirlenmesinde.

Slide background

PTP Nerelerde Kullanılır?

İşe Alımda

Yanlış kişi ile doğru iş yapılmaz!
Pozisyon/Görev beklentilerini karşılayacak en uygun adayın tespit edilmesi
Adayın;
Potansiyel özelliklerinin belirlenmesi
Yönetsel becerisi hakkında fikir sahibi olunması
Yetkinliklerinin analizi (yüksek, orta ve düşük düzey)
Kurum kültürüne uygunluğunun tespit edilmesi

Mutlu çalışan verimli sonuçlar üretir!
Daha verimli olabileceği alanları tespit etmek
Doğru kariyer rotası oluşturmak
Performans sonuçlarında kişisel yetkinliğin analiz edilmesinde ve geribildirim görüşmesinde kullanmak
Kişisel gelişimine katkıda bulunmak
Kurum içi iletişim sorunlarına ilişkin farkındalık geliştirmelerini sağlamak
Takımların doğru kişilerden oluşmasını sağlamak
Yönetici seçiminde doğru tercihte bulunmak
Kurum sadakatinde kişiye özel çözümler sunmak

Pakuagram Gelişim Modeli Nedir?


Pakua Psikoloji ve Gelişim Akademisi tarafından ortaya konan “Tespit, Raporlama, Danışmanlık ve Gelişim” süreçlerini kapsayan bir modeldir. Modelin ana çekirdeğini Enneagram Kişilik Sistemi oluşturmaktadır. Bu sisteme dayalı olarak geliştiren Pakuagram Kişilik Testi kişi ve kurumları çok boyutlu analizinde kullanılan temel ölçme aracıdır. Yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda farkındalık sağlayarak kişilere ve kurumlara özel gelişim rotası sunar.

Kişisel Dünyamıza Katkıları Nelerdir?

Kendini keşfe hazır mısın?

 • Genel kişilik özellikleri,
 • Güçlü ve geliştirmesi gereken yönleri,
 • İletişimlerde yaşanan olası sorunların nedenleri,
 • Kişisel gelişimlerine ilişkin yapması gerekenleri,
 • Güç, Sınır, Potansiyel ve Riskleri
hakkında farkındalık sağlayarak yaşamlarında eğitim, kariyer, ilişki ve iletişim konularına farklı bir pencereden bakmalarına olanak verir.

Kurumlar Pakuagram Kişilik Testi’ni Neden Kullanıyorlar?


 1. YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMINDA
  1. Mevcut Yöneticilerin Değerlendirilmesi;
   1. Kişisel ve yönetsel yetkinliklerin belirlenmesi
   2. Güçlü yönlerini korumak,
   3. Potansiyellerinin farkına varmak,
   4. Gelişmesi gereken yönlerini belirlemek,
   5. Sağlıklı bir gelişim rotası ile Yöneticilikten Liderliğe geçiş sağlamak.
  2. Potansiyel Yönetici Adaylarının Belirlenmesi
 2. KİŞİLERİ DAHA YAKINDAN TANIMAK
  • Pozisyon uygunluğunu değerlendirmek (çalışan ve adaylar için),
  • Daha verimli olabileceği alanları tespit etmek,
  • Doğru kariyer rotası oluşturmak,
  • Performans sonuçlarında kişisel yetkinliğin analiz edilmesinde ve geribildirim görüşmesinde kullanmak,
  • Kurum içi iletişim sorunlarına ilişkin farkındalık geliştirmelerini sağlamak,
  • Takımların doğru kişilerden oluşmasını sağlamak,
  • Yönetici seçiminde doğru tercihte bulunmak,
  • Kişisel gelişimine katkıda bulunmak,
 3. EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİNİN BELİRLENMESİNDE
  • Kişilerin öncelikli olarak almaları gereken eğitimlerin belirlenmesi,
  • Kişilerin katılmasına gerek olmayan eğitimlerin belirlenmesi,
  • Kurumların eğitim ihtiyaç haritalarının belirlenmesi.

Neden Pakuagram? Farkımız Ne?


 • Pakuagram, Pakua Psikoloji Gelişim Akademisi tarafından Türkiye’ de geliştirilen bir Kişilik Envanteridir. Kişiliğin alt boyutlarını 9 ana kategoride ölçer. Ana ekol olarak psikoloji dünyasında önemli bir yeri olan ENNEAGRAM Kişilik Modeli’ ni temel alır.
 • Çeviri ya da uyarlama değil tamamen Türk Psikolog, Psikolojik Danışman ve Ölçme Değerlendirme Uzmanlarınca 2 yılı aşan süre içerisinde Türkiye’ de geliştirilmiş olup Türk kültürel sentezi çalışmaları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 • Başlangıçta 144 maddeden oluşan test, yüzlerce denek üzerinde yapılan ön uygulamaların verileri üzerinde yapılan geçerlik/güvenirlik analizleri sonucunda 3 aşamadan ve vereceğiniz yanıtlara göre 105 ile 127 arasında sorudan oluşarak dinamik son halini almıştır.
 • Test içerisine serpiştirilmiş kontrol sorularıyla verilen yanıtların tutarlılığı kontrol edilmektedir.
Testi yanıtlayan kişilerin mevcut kişilik özellikleri yerine, ideal özellikleri yansıtabilme riskini ortadan kaldırması amacıyla test içerisinde 3 farklı alarm sistemi yerleştirilmiştir. Kişinin kendisini olduğundan daha güçlü, daha iyi ya da daha bilgin yansıtabilme ihtimalini tespit etmek için geliştirilen alarm sistemleri, verilen yanıtları değerlendirdiğinde şüphe duyduğu bu kişilere test sonucunda rapor vermemektedir.

pakuagram-enneagram-kosanadam-logo

Hesabınızı Oluşturun


Adınız, soyadınız ve epostanızla hesabınızı oluşturun.

Testinizi tamamlayın


Profesyonellerce hazırlanmış dinamik soru yapısı içeren testinizi tamamlayın.

Raporunuzu Alın


Testiniz tamamlandığında raporunuz eposta adresinize gönderilecektir. Kurumsal uygulamalarda firma talepleri doğrultusunda raporlar testi dolduran kişiye gönderilmeksizin sadece firma yetkililerine iletilebilir. Konu ile ilgili firma yetkililerinden bilgi alabilirsiniz.

ENNEAGRAM NEDİR?

Enneagram kökeni 1000 yıl öncesine dayanan 9 kişilik tipini ve bu tipler arasındaki karşılıklı ilişkileri açıklayan eski bir sufi öğretisidir.enneagram-kisilik-çarkı Tarihsel gelişimi boyunca farklı din ya da tinsel öğreti içerisinde yer bulan bu sistem, 20. YY ortalarına kadar şifahi gelenekle kuşaktan kuşağa aktarılmış, yazılı metne dökülmemiştir. Tarihi kökeni ve kullandığı kaynaklar itibariyle oldukça dikkat çekici olan Enneagram, günümüzde dinden ve kültürden bağımsız evrensel bir öğreti olarak alan yazında kendine yer bulmuştur. Ortaya çıkışında Oscar Ichazo, Claudio Naranjo ve George Ivanoviç Gurdjieff gibi bilim insanlarının etkisi söz konusudur. Bu öğreti patoloji ile değil, normal ve üst düzey davranışlarla ilgilenen az sayıdaki sistemlerden biridir. Kişilerarası ilişkilerde yaşadığımız pek çok sorun, ilişki içerisinde olduğumuz diğer insanların bakış açılarını net bir şekilde göremememizden kaynaklanmaktadır. Bu sorun ortadan kalktığında, insanların aslında kişilik tiplerinden kaynaklanan sistemli bir şekilde nasıl sınırlandığını fark edebilir, onların kendi yaşamlarını hangi gerçekliğe göre yaşadığını anlayabiliriz. Enneagram sistemi özetle,

 • Her insanın doğumla beraber mükemmel bir donanımla dünyaya geldiğini belirtmektedir,
 • Bu durum yukarıda yer alan şeklin merkezindeki beyaz alan ile gösterilmektedir.
 • Kişinin doğuştan getirdiği mizaca ait özelliklerin yanı sıra içinde yaşadığı aile ve toplumsal çevrenin de etkisiyle, bu sosyal ortama uyum sağlayabilmek için özüyle bağını koparmak zorunda kaldığını ifade etmektedir,
 • Kişinin doğuştan bağlantıda olduğu ancak sonradan yitirdiği bu özü bulabilmek için 9 farklı yola (9 kişilik tipi) yöneldiğini iddia etmektedir,
 • Her kişilik tipi ayrıca kendi içinde 9 aşamadan meydana gelmektedir, kişi merkeze yaklaştıkça sağlık seviyesinin arttığını merkezden uzaklaştıkça sağlık seviyesinin düştüğünü belirtmektedir.
 • Aslında 9 tipin tüm özelliklerinin az ya da çok her insanda bulunduğunu ancak bu tiplerden birisinin kişide ağır bastığını ifade etmektedir. İnsan tıpkı bir kokteyl gibi tüm renklerin karışımıdır ancak bir renkten daha fazla alarak kendine has bir kokteyl halini alır. Bu ağır basan renk, kişinin ana kişilik tipini oluşturmaktadır.

Adresimiz

 • info@pakuagram.com
 • 0 216 803 57 95
 • 0 551 551 48 38 / 0 532 158 97 82
 • Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı Gardenya Residence 7/1 D:2 Ataşehir / İstanbul
YUKARI