info@pakuagram.com : 0 216 803 57 95

BİZ NELER YAPIYORUZ?

Bireysel

Pakuagram ekibi olarak bireylerin kendilerini daha yakından tanımaları ve yaşamında daha sağlıklı kararlar verebilmesi adına bireylerin kişilik testini ve ayrıntılı raporlamasını yapıyoruz.  Bu raporun ardından kişinin talebi halinde yüz yüze görüşmelerle yürütülen danışmanlık hizmetleri çerçevesinde kariyer, ilişki ve kişisel gelişim konularında farkındalık kazanmalarını sağlıyoruz.

Kurumsal

 1. Firmalar

  Pakuagram ekibi olarak firmaların ilgili birimlerine verilecek ön eğitimlerin ardından gerek işe alım sürecinde ihtiyaç duydukları pozisyona en uygun özelliklere sahip kişileri belirlemelerinde gerekse mevcut personelini yakından tanıyarak potansiyellerini daha fazla ortaya çıkarmaları adına bireylerin kişilik testini ve ayrıntılı raporlamasını yapıyoruz. Bu raporlar içerisinde testi uygulayan kişinin genel kişilik özellikleri, iletişim tarzları, yetkinlik grafikleri, bu kişilerle iletişimde yetkililerin dikkat etmesi gereken özellikler, testi uygulayan kişilerin ihtiyaç duyduğu ve duymadığı eğitimler vb. birçok konuda ayrıntılar yer almaktadır.

  Firmalar tarafımızdan gelen bu ayrıntılı raporları gerek çalışanlarının kariyer yönlendirmelerinde gerekse firmanın yönetici geliştirme programlarında kullanmaktadırlar. Firmalara yönelik yapılan toplu uygulamaların ardından sistem üzerinde o firmalara tanınan yetki sayesinde çalışanlarının test sonuçlarını toplu olarak görebilmekte, bu bu toplu sonuçlara ilişkin kurumsal rapor talep edebilmektedir.

  Kurumsal rapor sonucunda ortaya çıkabilecek ihtiyaç halinde firmalara yönelik eğitim, seminer ve atölye çalışmalarıyla gelişim süreçleri desteklenmektedir.

 2. Eğitim Kurumları

  Eğitim kurumlarında firmalara yönelik yukarıda belirtilen hizmetlere ek uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalar şu şekilde sıralanabilir;

  Öğrencilere yönelik uygulamalar:

  Pakuagram ekibi olarak öğrencilerin kendilerini daha yakından tanımaları ve yaşamında daha sağlıklı kararlar verebilmesi adına kişilik testini ve ayrıntılı raporlamasını yapıyoruz.  Bu raporun ardından öğrencilerin öğrenme tarzlarının belirlenmesi, meslek seçimi, kariyer yönetimi konularında ayrıntılı yönlendirme ve raporlama hizmeti verilmektedir. Talep halinde eğitim kurumlarına öğrencilerin kişilik özelliklerini dikkate alan Enneagrama dayalı Eğitim Modeli Geliştirilmesi hizmeti verilmektedir.

  Öğretmenlere yönelik uygulamalar:

  Pakuagram ekibi olarak öğretmenlerin kendilerini daha yakından tanımaları ve öğrencilerle iletişiminde, sınıf yönetimi tarzında, yatkın oldukları öğretim yöntemleri konularında bilinçlenmeleri adına öğretmenlerin kişilik testini ve ayrıntılı raporlamasını yapıyoruz.  Bu raporun ardından öğretmenlerin gerek kendi kişilik tarzları gerekse öğrencilerinin kişilik tarzları konularında bilinçlenmeleri için gelişim süreçlerini eğitimlerle destekliyoruz.

Ebeveynlere Yönelik Uygulamalar:

Pakuagram ekibi olarak ebeveynlerin bireysel olarak kendilerini daha yakından tanımaları ve gerek eşleriyle gerekse çocuklarıyla iletişiminde dikkat etmeleri gereken kırmızı çizgilerini belirlemeleri, çocuklarının kişilik özelliklerini ayrıntılı olarak tanımalarının ardından onlara yönelik istek ve beklentilerini yeniden gözden geçirmelere yardımcı oluyoruz. Verilecek raporun ardından ebeveynlerin gerek kendi kişilik tarzları gerekse çocuklarının kişilik tarzları konularında bilinçlenmeleri için gelişim süreçlerini eğitimlerle destekliyoruz.

YUKARI