info@pakuagram.com : 0 216 803 57 95

Enneagram

Enneagram


hakkımızda-logo-kesfe-deger

Enneagram kökeni 1000 yıl öncesine dayanan 9 kişilik tipini ve bu tipler arasındaki karşılıklı ilişkileri açıklayan eski bir sufi öğretisidir. Tarihsel gelişimi boyunca farklı din ya da tinsel öğreti içerisinde yer bulan bu sistem, 20. YY ortalarına kadar şifahi gelenekle kuşaktan kuşağa aktarılmış, yazılı metne dökülmemiştir.  Tarihi kökeni ve kullandığı kaynaklar itibariyle oldukça dikkat çekici olan Enneagram, günümüzde dinden ve kültürden bağımsız evrensel bir öğreti olarak alan yazında kendine yer bulmuştur. Ortaya çıkışında Oscar Ichazo, Claudio Naranjo ve George Ivanoviç Gurdjieff gibi bilim insanlarının etkisi söz konusudur. Bu öğreti patoloji ile değil, normal ve üst düzey davranışlarla ilgilenen az sayıdaki sistemlerden biridir.

Kişilerarası ilişkilerde yaşadığımız pek çok sorun, ilişki içerisinde olduğumuz diğer insanların bakış açılarını net bir şekilde göremememizden kaynaklanmaktadır. Bu sorun ortadan kalktığında, insanların aslında kişilik tiplerinden kaynaklanan sistemli bir şekilde nasıl sınırlandığını fark edebilir, onların kendi yaşamlarını hangi gerçekliğe göre yaşadığını anlayabiliriz.

Enneagram sistemi özetle,

  • Her insanın doğumla beraber mükemmel bir donanımla dünyaya geldiğini belirtmektedir,
  • Bu durum yukarıda yer alan şeklin merkezindeki beyaz alan ile gösterilmektedir.
  • Kişinin doğuştan getirdiği mizaca ait özelliklerin yanı sıra içinde yaşadığı aile ve toplumsal çevrenin de etkisiyle, bu sosyal ortama uyum sağlayabilmek için özüyle bağını koparmak zorunda kaldığını ifade etmektedir,
  • Kişinin doğuştan bağlantıda olduğu ancak sonradan yitirdiği bu özü bulabilmek için 9 farklı yola (9 kişilik tipi) yöneldiğini iddia etmektedir,
  • Her kişilik tipi ayrıca kendi içinde 9 aşamadan meydana gelmektedir, kişi merkeze yaklaştıkça sağlık seviyesinin arttığını merkezden uzaklaştıkça sağlık seviyesinin düştüğünü belirtmektedir.
  • Aslında 9 tipin tüm özelliklerinin az ya da çok her insanda bulunduğunu ancak bu tiplerden birisinin kişide ağır bastığını ifade etmektedir. İnsan tıpkı bir kokteyl gibi tüm renklerin karışımıdır ancak bir renkten daha fazla alarak kendine has bir kokteyl halini alır. Bu ağır basan renk, kişinin ana kişilik tipini oluşturmaktadır.
YUKARI